Kontakt

Master Light Service Sp. z o. o.
Gierdziejewskiego 7
02-495  Warszawa
ZARZĄD:
Robert Faliszewski, prezes
r.faliszewski@masterlightservice.pl

Master Light Service Sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie, u. Gierdziejewskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000600832. NIP 521-372-20-85. Kapitał zakładowy: 5.000 PLN

DZIAŁ HANDLOWY:

Anna Stola
a.stola@masterlightservice.pl
+48 575 858 815

DZIAŁ PROJEKTOWY:

Tomasz Barański
t.baranski@masterlightservice.pl
+48 517 582 783